5651 Sayılı Kanun’a Göre LOG Tutulmalı Mı?


Working Programmer. Programmer Showing Code Issue on the Screen.

5651 Sayılı Kanuna göre okurlarımızı ilgilendirebilecek internet aktörleri içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcı olarak sayabiliriz. Özetle; İçerik sağlayıcı, bir web sitesindeki içeriği giren kişidir.  Yer sağlayıcı bu içeriği barındıran kişidir.

İçerik Sağlayıcılar için kayıt tutma

İçerik sağlayıcılar açısından direkt bir kayıt tutma yükümlüğü yoktur. Yine de bir mahkeme tarafından eldeki bilgilerin gönderilmesinin talep edilmesi halinde, şayet elde bir bilgi varsa paylaşılması gerekecektir.

Yer Sağlayıcılar için kayıt tutma

Yer sağlayıcılar için kayıt tutma yükümlülüğü mevcuttur. Yeni düzenleme ile bu süre en az 6 aydan en az 1 yıla çıkartılmış durumdadır. Yönetmelikte bu süre şu an 6 ay, henüz yönetmelik değişmediği için 6 ay tutulmasında bir sorun yoktur.

Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür hükmü iptal edilmiştir. Bununla birlikte kayıt tutma yükümlülüğü devam etmektedir. Bu bilgiler mahkeme kararı ile talep edilebilir.

Tutulacak bilgi nedir? Kanun bunu trafik bilgisi olarak şöyle tanımlıyor: Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileridir.

Yönetmelikte ise buna ek olarak Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisi Tanımı yer almaktadır: Yer sağlayıcı trafik bilgisi, İnternet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kayıt Tutma Yöntemi

Yer sağlayıcı, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. Buna ek olarak şu an mecliste görüşülen Kişisel Verilerin Korunması Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni yükümlülükler gündeme gelecektir.

Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar. Zaman Damgası Sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar.

Zaman damgası konusunda çeşitli donanımlar bu desteği vermekle birlikte zaman damgasının hangi standartlarda sağlanması gerektiği net değildir. Örneğin yabancı bir ürünün içerisinde yer alan zaman damgasının Türkiye’deki otorite tarafından onaylı olmaması halinde geçerliliği tartışma konusudur. Buna ek olarak kayıtların maniple edilebildiği iddiası da bir başka tartışma konusudur. Uygulamadaki bu sorunlarla birlikte zaman damgası hususunda artık yaptırımın olması ve yönetmelikte yer alması sebebiyle tercih edilecek yazılım ve donanımda bu özelliğin olması tercih edilmesi yükümlülüğün yerine getirilmesi için yeterli olacaktır.

Sorumluluk

Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir hükmü yer almaktadır. Tanımda belirtiği gibi yer sağlayıcı gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir. Bu cezanın muhatabı da yer sağlayıcı olan kişidir. Şirketler için sorumlu tüzel kişilik olacaktır.  İdarî nitelikte bir yaptırım olarak para cezası idarî görev yapan kurum tarafından verilir.

Anayasa’nın 38. maddesindeki “Ceza sorumluluğu şahsidir” hükmüne paralel olarak ilgili idari cezanın sorumlusu tüzel kişiliktir. Bununla birlikte Ceza Hukukunun son yıllarda üzerinde özellikle durduğu en temel prensiplerinden biri, ekonomik suça ekonomik yaptırımların uygulanmasıdır. Hürriyeti bağlayıcı ceza istisnai bir yaptırım olarak uygulanabilir.

Anonim şirketler açısından Türk Ticaret Kanunu’nun 336/5 ncı maddede yer alan “Gerek Kanunun gerek esas mukavelenin kendilerine yüklediği sair vazifelerin, kasten veya ihmali neticesi olarak yapılmaması” hükmünden hareketle kusurlu şirket yetkililerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunu da belirtelim.

Av.Sertel ŞIRACI


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir