BT Dönüşüm Durumu raporu yayınlandı


top view of a computer, laptop, smartphone and tablet on a desktop workspace. Statistics on screen. 3d Illustration. All screen graphics are made up.

EMC Corporation ve VMware işbirliği ile hazırlanan BT Dönüşüm Durumu raporunda, kurumlarındaki dijital iş gündemlerinde gelişme sağlama amacıyla BT dönüşüm çalışmalarına girişen 660’dan fazla EMC ve VMware müşterisi (dünya genelinde) analiz edildi.

Seçili anket katılımcılarıyla yapılan çalışmalardan daha güvenilir sonuçlar veren bu araştırmada, EMC BT Dönüşüm ve VMware Hızlandırma atölye çalışmalarına katılan ve kendi eksiklerini saptayan şirketlerin nitelikli değerlendirmelerinin yanı sıra uzun ve kısa vadeli BT dönüşüm inisiyatiflerinde kaydettikleri ilerlemeler ve hedefler yer alıyor.

Operasyonlarda dönüşüm
Kurumlar, coğrafya ya da sektörden bağımsız olarak, Bilişim Teknolojilerini müşteri-odaklı bir iş gibi çalıştırmak için BT hizmet stratejilerini geliştirmek istediklerini bildiriyorlar.
Kurumların yüzde 90’ı, iş koluna yönelik ve idari destek içeren belgelendirilmiş bir BT dönüşüm stratejisi ve yol haritasının önemli olduğunu belirtirken, yarısından fazlası (yüzde 55) hiçbir şeyin belgelenmemiş olduğunu kabul ediyor.
Yüzde 80’i, verilen hizmetleri self-servis bir portal ve işe odaklı bir katalogda standartlaştırmak ve BT hizmetini iyileştirmek için otomasyonu artırmak istediğini belirtiyor. Bunlara dahil olan alanlar ise şöyle:
– Kaynak Tedariki – Katılımcıların yüzde 77’si, bir günden kısa bir zamanda (ya da gerektiğinde dinamik olacak şekilde) altyapı kaynaklarını hazır tutmak istediklerini; yarısından fazlası ise bunun bir ila dört hafta sürdüğünü bildiriyor.
– Finans Yönetimi- Yüzde 87’si yıllık tahsise dayalı bir tazmine ya da BT maliyetlerinin proje bazında tazmine dayanarak çalıştıklarını söylerken, sadece yüzde 5’i, verilen hizmeti tanıtımı yapılan fiyatla ücretlendirebildiklerini aktarıyorlar.
– Ölçme- Kurumların yüzde 88’i iş kollarının tükettiği kaynağı izleyebilecekleri bir otomasyon durumuna geçmek istediklerini ifade ediyor; yüzde 70’i ise iş birimlerinin genelinde BT kaynak tüketimini izleme yeteneklerinde eksikler olduğunu bildiriyor.

Bulut altyapısı – Stratejik bir platform tanımı
Katılımcılar, BT organizasyonlarının, harici hizmet sağlayıcılarla çalışarak maliyet avantajına sahip olmasını istediklerini ve sanallaşma, standartlaşma ve hibrit bulut altyapılarıyla etkin maliyet arayışında olduklarını belirtiyor. Organizasyonların çoğu, 18-24 ay sonrasına yönelik üretimdeki uygulamaları için hibrit bulut altyapıları istediklerine değiniyorlar. Yüzde 90’ı ise demo ya da değerlendirme aşamasında olduklarını söylüyor.

Sanallaştırma tarafında ise katılan organizasyonların neredeyse hepsi bilgi işlem, depolama ve uygulama sanallaştırma alanında yüzde 80 ile yüzde 100 arasında bir orana ulaşmak istediklerini bildiriyor.

Uygulamalar- Uygulama geliştirmeye güç verme ve hızlandırma
Katılımcılar, organizasyonlarının daha hızlı yazılım geliştirmeleri için platform teslimini otomatikleştirmek istediklerinin ifade ediyor. Yine de katılımcıların yüzde 80’i, ölçeklenebilir, altyapıdan bağımsız uygulama çerçevesine sahip olmadıklarını bildirirken, yüzde 68’i organizasyonlarının yeni uygulama geliştirme yaşam döngüsünün tamamlamalarının 6-12 ay sürdüğünü söylüyor. Katılımcıların çoğu bunu birkaç haftaya indirmek istediklerini de belirtiyor.

Sektörlere göre öne çıkanlar:
Sağlık – Sağlık kurumları, BT dönüşümlerinde iyileştirmeler için en fazla fırsat barındıran kurumlar arasında yer alıyor. Raporun sağlık sektörü katılımcıları, diğerlerinden daha fazla alanda kendilerine en düşük puanı verirken, diğer sektörlerden daha fazla alanda eksiklerle ilgili önceliklendirme yapıyorlar.

Perakende – Dizüstü bilgisayar sanallaştırmadaki en yüksek orana sahip olan yüzde 20’lik grup, yüzde 60’ın üzerinde dizüstü bilgisayarın sanallaştırıldığını bildiriliyor. Ayrıca uygulamalarının büyük çoğunluğunun ölçeklenebilir, altyapıdan bağımsız uygulama çerçevesi üzerine yapılandırdığını belirtiyorlar.

Telekomünikasyon – Bu sektördeki katılımcılar, ağlarının yüzde 40’ını sanallaştırdıklarını söyleyerek ağ sanallaştırma konusunda ortalama olarak önde yer alıyorlar; bu sektördeki en büyükleri temsil eden yüzde 20’lik kısım, ağlarının yüzde 80’ini sanallaştırmış durumda.

Finans Hizmetleri – Katılımcılar BT dönüşüm girişimlerinin pek çok alanında ortalamanın üzerinde puan topladılar; yaklaşık yüzde 40’ı tam destek verdikleri BT dönüşüm strateji ve yol haritasını belgelendirdiklerini belirtiyor.

Hükümetler – En üstte yer alan yüzde 20’lik kesim, üretimdeki uygulamalarının yüzde 20’sini hibrit bir bulutta tuttuklarını; bilgi işlem ve uygulamalarının yaklaşık yüzde 100’ünün sanallaştığını ifade ediyor.

Raporun tamamına, içerik özetine ve infografiklere http://www.emc.com/microsites/it-transformation-analysis.htm adresinden ulaşılabiliyor.

VMware Başkan Yardımcısı Loretta Brown konuyla ilgili olarak, “BT Dönüşüm Durumu raporu, küresel ve dikey sektörlerdeki kurumların yazılım tanımlı teknolojileri içeren sağlam bir BT stratejisinin uygulanmasından büyük fayda göreceklerini gösteriyor. Bizler ve EMC ile birlikte ortak müşterilerimiz, iş yüklerini genel ve özel bulut arasında paylaştırırken tüm bulutlarda ve cihazlarda tüm uygulamalarını yöneterek, koruyarak ve bağlayarak BT dönüşümü sağlayacaklar” diyor.

Konu ile ilgili 11 sayfalık raporu altta inceleyebilirsiniz;

[pdf-embedder url=”https://www.hostingdergi.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/state-of-it-transformation-english.pdf”]


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir