BTK, Global İnternet Yönetişiminde Önemli Bir Görev Üstlendi


Global network connection. World map point, international meaning. Vector illustration

Ülkemiz önemli bir başarıya imza atarak global internet yönetişimi ile ilgili olarak çalışmak üzere kurulan WGEC (Working Group on Enhanced Cooperation – Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma Grubu) üyeliğine seçildi.

BTK’nın girişimleri ile, Türkiye; Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma Grubuna dünya genelinde seçilen 22 ülke arasında ve “Batı Avrupa ile diğer ülkeler” grubunda seçilen 4 ülke arasında yer aldı.

2003 ve 2005 yıllarında iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiş olan Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) çıktılarından birisi olan “Tunus Gündemi” kapsamında kabul edilen önemli hususlardan birisi de “Geliştirilmiş İşbirliği – Enhanced Cooperation” kavramıdır. Söz konusu kavram; internete ilişkin uluslararası kamu politikalarının oluşturulmasında tüm devletlerin eşit bir şekilde söz sahibi olmasını ve ilgili tüm paydaşların uygun rol ve sorumlulukları çerçevesinde görev üstlenmelerini sağlamak üzere bir işbirliği mekanizmasının tesis edilmesi amacı ile ortaya konmuştur.

Tunus Gündemi’nde öngörülen “Geliştirilmiş İşbirliği”ni daha ileri derecede uygulamak üzere ve BM Genel Kurulu’nun 70’inci Oturumunda kabul edilen karar çerçevesinde; UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development- Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) altında kurulmuş olan CSTD (Commission on Science and Technology for Development- Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu) bünyesinde bir çalışma grubunun (WGEC – Working Group on Enhanced Cooperation – Geliştirilmiş İşbirliği Çalışma Grubu) kurulması kararlaştırılmıştır.

Müteakiben, CSTD Başkanı tarafından 2 Mayıs 2016 tarihinde yapılan açıklama ile WGEC üyeleri belirlenmiş ve Ülkemiz, WEOG (Western Europe and Other States Regional Group- Batı Avrupa ve Diğer Bölge Ülkeleri) grubundan seçilen 4 ülkeden birisi olmuştur. Çalışma grubundaki diğer WEOG üyeleri ise ABD, Kanada ve İngiltere’dir. Çalışma grubunda toplamda 22 ülke bulunmaktadır. Ayrıca, özel sektör, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve akademiden temsilciler de çalışma grubuna davet edilmişlerdir.

WGEC’in çıktısı global internet yönetişimine ilişkin bir tavsiye raporu olacak:

BM Genel Kurul Kararına göre WGEC’in, geçmişte yapılan çalışmaları da dikkate alarak, “Tunus Gündemi”nde öngörülen global internet yönetişimine ilişkin “Geliştirilmiş İşbirliği”nin gerçekleştirilmesine yönelik tavsiyeler geliştirmesi ve 2018 yılında CSTD 21. Oturumunda bir rapor sunması beklenmektedir.

BTK, global internet yönetişiminde önemli bir görev üstlendi:

  • Ülkemizin uluslararası internet politikaları hususundaki yaklaşım ve önceliklerine vâkıf ve mezkûr hususlarda uzmanlık sahibi bir kurum olması,
  • WSIS sürecini başından beri takip eden ve 2014 yılında İstanbul’da düzenlediği ve başarılı bir şekilde gerçekleşen IGF (Internet Governance Forum-İnternet Yönetişimi Formu) nedeniyle bu konudaki tecrübe ve bilgi birikimini önemli ölçüde arttırmış bir kurum olması,
  • Türkiye’nin tarihsel ve siyasi yakın bağları bulunan Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde bulunan bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki karar alıcılarla da güçlü ilişkilerinin olması, bu anlamda farklı anlayışlara sahip ülkeler arasında uzlaştırıcı bir rol oynayabileceği ve bu yolla WGEC kapsamındaki çalışmaların bir sonuca ulaşması için ortak noktalar bulup sürece büyük katkı sağlayabileceği

gibi gerekçelerle WGEC çalışmalarına Ülkemizi temsilen BTK’nın katılması uygun görülmüş ve konunun muhatabı BTK olarak belirlenmiştir.

30 Eylül 2016 tarihinde WGEC’in ilk toplantısı Cenevre’de yapıldı:

WGEC’in 2018 yılında sunacağı raporun hazırlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bir dizi toplantının ilki 30 Eylül 2016 tarihinde Cenevre/İsviçre’de yapılmış ve toplantıda çalışma gurubunun çalışma yöntem ve usulleri hakkında kararlar alınmıştır. Söz konusu toplantıya Türkiye adına BTK temsilcisi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde görevli bir diplomat katılım sağlamıştır.

Artık “WGEC Üyesi” olan Ülkemiz BİT sektöründe sahip olduğu potansiyele uygun şekilde internet yönetişiminde etkin bir aktör olacak:

Ülkemiz, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20 ülke, Avrupa ülkeleri arasında yapılan sıralamada ise Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerle birlikte ilk 5 ülke içinde yer almaktadır. Bu durum Türkiye’nin bu alandaki dinamizmini ve potansiyelini yansıtmaktadır.

Türkiye, WSIS’in önemli çıktılarından birisi olan “Geliştirilmiş İşbirliği” mekanizmalarının tesis edilmesi için tavsiyelerin geliştirilmesi sürecinde “WGEC Üyesi” sıfatı ile doğrudan çalışan bir ülke olacak, uluslararası internet yönetişimi konusunda dünyada daha da etkin bir aktör haline gelecek ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde sahip olduğu potansiyele de uygun bir şekilde bu alanda daha fazla söz sahibi olacaktır.

 


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir