İnternet Kanununda Yapılan Yeni Değişiklikler


e9fe1e33-35e0-45ef-abb5-f9f8465ca0f0

5651 sayılı kanundaki bazı maddelerin 6518 sayılı kanunla yapılan değişikliklerin iptali için yapılan başvuruyu Anayasa Mahkemesi değerlendirdi.

8 Aralık 2015’te verdiği kararın gerekçesini 29 Ocak 2016 yayımladı. Yer Kararda okuyucularımızı ilgilendiren konuları ve yorumlarımızı aktaracağız.

Yer Sağlayıcılar İçin Sınıflandırma Yapılacak

Yapılan değişiklikle yasaya yer sağlayıcıların yönetmelikle sınıflandırılabileceği hükmü getirilmişti. Esasında bu yenilik veri merkezi işletmecilerinden de gelen bir talepti. İşletmeciler, kendileri ile ilgili tanımın değişmesini ve yer sağlayıcılardan ayrılmalarını uzun zamandır istiyordu. Anayasa Mahkemesi bu maddenin yerinde olduğunu ve bu ayrımın gerekliliğine işaret ederek veri merkezleri için elektrik enerjisi gibi konularda teşvik önerisi dahi yapmış. Bir başka dayanakta hosting şirketlerinin (yer sağlayıcıların) sunucularını yurt dışındaki veri merkezlerinde barındırması sebebiyle denetlemede sorun yaşandığı, hosting şirketlerinin sunucularını Türkiye’ye getirmesi için teşvik edilmesi gerektiği de belirtilmiş.

Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı (TİB) internet sitesinde yer sağlayıcılar listesi, kendi bünyesinde hosting hizmeti verenler ve ticari amaçla hosting hizmeti verenler olarak halihazırda ikiye ayrılmıştır.

TİB Tarafından Bilgi Talep Edilmesi

Kanunun 5. maddesinin 5. fıkrası iptal edildi. Fıkra şöyleydi: “Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.”

Anayasa Mahkemesi’ne göre bu fıkra Anayasa’da yer alan güvenceye rağmen, kişilere ait her türlü kişisel veri, bilgi ve belgelerin konu, amaç ve kapsam bakımından yeterli sınırlamaya tabi kılınmaksızın koşulsuz olarak TİB’e verilmesine imkân tanınması kişilerin idareye karşı korumasız hale getiriyor. Mahkeme, konuya kişisel verilerin korunması açısından yaklaşıp, iptali istenilen kuralların, belirli ve öngörülebilir olmadığından kişilerin kişisel verilerin korunması hakkını ölçüsüzce sınırlandırmasının Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardı ve hükmün iptaline karar verdi.

Saklama Süresi, En Ez 1 Yıl En Çok 2 Yıl Olarak Kesinleşti

Trafik bilgisi ile ilgili tartışma yine gündeme geldi. Bu defa Anayasa Mahkemesi suçla mücadele açısından trafik bilgisinin saklanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca hosting firmalarının, yer sağladıkları hizmetlere ilişkin trafik bilgilerine yaptıkları işin doğası gereği zaten sahip bulunduklarını, trafik bilgilerinin yer sağlayıcılar tarafından amacına aykırı kullanılması halinde Türk Medeni Kanunu’nun ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinin bunlar için de uygulanabileceği sonucuna ulaştı.

Değişiklik öncesi en az veri saklama süresi 6 ay olarak belirlenmişti. Yapılan değişiklikle en az veri saklama süresi 1 yıla çıkartıldı. Şu an yönetmelik 6 ay olarak belirlendiği için uygulama bu yönde devam ediyor fakat ilk yönetmelik değişikliğinde Kanun’a uyum sağlamak için bu süre en 1 yıl en çok da 2 yıl olarak değiştirilecektir. Eski alışkanlıkları yavaş yavaş terk edip süreleri bir seneye çıkartmakta fayda var. Ayrıca şimdiden veri depolama sistemleri ile ilgili planlamalara dikkat etmek gerekecektir.

Yukarıdaki değişiklikler kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 28/1/2016 tarihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girecektir.

Yazar: Av.Sertel ŞIRACI


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir