WIPO Davaları Hakkında Bilinen 13 Yanlış


Bildiğiniz üzere ICANN (İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kuruluşu) internet piyasalarında istikrarını sağlamak; küresel internet ekosisteminin sağlıklı bir şekilde yürümesi için tedbirler almak amacıyla 1998 tarihinde kurulmuştur.

Alan adı uyuşmazlık ve çözüm politikaları (UDRP ) , üst seviye alan adlarının (gTLD) ve ülke kodlu alan adları( cCTLD)’nın kaydını gerçekleştirenlerle, üçüncü  taraflar arasında, domainlerin kötü niyetli kaydına ve kullanımına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde yasal çerçeveyi belirleyen kurallardır.

ICANN tarafından kabul edilen  Alan adı Uyuşmazlıkları Çözüm Politikası (UDRP)’nın bir uygulaması olan WIPO davalarına , çeşitli domainler üzerinde hak arayanlar tarafından sıkça başvurulmaktadır.

UDRP politikaları, ICANN tarafından 1999 yılında kabul edilmiş olup, domain kaydı gerçekleştiren tüm kullanıcılar peşinen bu kuralları kabul etmiş sayılır. ICANN akrediteli tüm kayıt şirketleri(örneğin : NicProxy.com) domain ile ilgili uyuşmazlıkların çözüm sürecinde bu politikaları uygulamak zorundadır.

İnternet alan adlarının, hak sahipleri dışında kişi ve kurumlarca kayıt edilmesi ya da kötü niyetli kullanımı, hak sahiplerinin (marka, kişi) WIPO davalarına sıkça başvurmasına sebep olmaktadır.

WIPO’ya ve WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nde açılan davalara ilişkin bilinen önemli bazı yanlışlar var . Bu yanlışları çok fazla hukuk diline girmeden, mümkün olduğu kadar sade bir şekilde aşağıda izah edilmiştir.

 • WIPO, ICANN’e bağlı bir kurumdur.

WIPO, ICANN nezdinde bir kurum değildir.  Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, dünyada fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve yaratıcı etkinliği teşvik etmek amacıyla , Birleşmiş Milletlerin özelleşmiş 17 örgütünden birisidir.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’ne  bağlı  ,WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi(WIPO Center) ,  yukarıda belirtilen UDRP politikalarına bağlı prosedürlerin yönetiminde görev alan ,  ilk uyuşmazlık çözümü servis sağlayıcılarındandır.

WIPO dışında çeşitli diğer uyuşmazlık servis sağlayıcıları da bulunmaktadır (örneğin : Asian Domain Name Dispute Resolution Centre , (ADNDRC)

 • WIPO Davası açabilmek için bir kurum olmak zorunludur.

Kişiler de alan adının kötüye kullanımına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için WIPO’ya başvurabilir ve dava açabilirler.

 • WIPO’ya gönderilen her türlü şikayet kabul edilir.

WIPO’ya gelen bir şikayetin kabul edilebilmesi için üç temel şartın gerçekleşmesi gereklidir:

 • İtiraza konu alan adının şikayet sahibinin markası ile aynı ya da karıştırılacak derecede benzer olması
 • Alan adı sahibinin aIan adı üzerinde geçerli bir hak ya da yasal bir çıkara sahip olmaması
 • Alan adının tescil ve kullanımının kötü niyetli olması
 • WIPO davası sonuçlarına yerel mahkemede itiraz edilemez.

WIPO  tahkiminde gerek tahkim esnasında gerekse sonrasında tarafların millî mahkemelere müracaat etmelerine engel bir durum söz konusu değildir.

 • WIPO davası çok yüksek ücretlerle açılabilir.

Uyuşmazlığın niteliğine göre değişmekle birlikte 1500 Amerikan Doları gibi bir ücretten başlar ve davaya atanacak hakem sayısına göre değişebilir.  Detaylı fiyatlandırma için bakınız.

 • Tarafıma açılan WIPO davasına İngilizce savunma yapmam gerekiyor.

WIPO, alan adı sahibine, Türkçe savunma yapma seçeneği de sunmaktadır.

 • WIPO davası açabilmek için mutlaka bir avukata ihtiyacım var.

WIPO davası açabilmek ve hakkınızda açılan davalara savunma yapabilmek için ,bir avukat zorunluluğu yoktur. Fakat sürecin sağlıklı işlemesi için hukuki bir destek almanız faydalı olabilir.

 • WIPO davasını kaybeden taraf tazminat öder.

WIPO davaları yalnızca alan adının mülkiyetine ilişkin kararlar verir ve kaybeden tarafın, WIPO tarafından herhangi bir tazminat ödemeye mahkum edilmesi söz konusu değildir.

 • ccTLD domainler için WIPO’ya gidemem.

Gidilebilir. ccTLD (örneğin marka.cc) alan adları ile ilgili uyuşmazlıklar için de WIPO’ya başvurulabilir.  WIPO’ya konu olabilecek ccTLD listesi için bakınız.

 • WIPO davası , domaini kaydeden şirkete de açılabilir.

WIPO davaları ,domain kayıt şirketlerine karşı açılamaz. Yalnızca domaini mülkiyetinde bulunan kişi ve kurumlara karşı açılabilir.

 • WIPO davalarının sonuçlanması çok uzun sürer.

WIPO davalarına ilişkin kararlar bildirimi , şikayetin WIPO’ya ulaşmasından sonraki 60 gün içinde alınarak ,taraflara bildirilir. Sonrasında tarafların yerel mahkemede itiraz hakları vardır.

 • WIPO davalarına bakan hakemler ICANN tarafından atanır.

Hakem heyeti, dava taraflarından, kayıt şirketinden ve ICANN’ den bağımsızdır.

 • WIPO davası açıldıktan sonra taraflar anlaşmaya gidemez.

WIPO davası için başvuru, WIPO tarafından alındıktan sonra, tarafların kendi aralarında anlaşmaları halinde, WIPO’ya bildirim yapılırsa, dava süreci durdurulabilir.

 

Yazar : Burkay YAPAĞCIOĞLU


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir