CRYPTTECH, IDC BT Güvenliği Konferansı’nda


Siber Güvenlik ürün ve hizmetleri, ülkemizin binlerce küçük ve orta ölçekli işletmesi ile  büyük kurumsal firması tarafından tercih edilen CRYPTTECH, IDC tarafından düzenlenen, “BT Güvenliği  Konferansı’nda (IT Security Roadshow 2017) “Bütünleşik Siber Güvenlik Zekası” konusunu ele alıyor.

BT Güvenliği alanındaki karar vericilerin bir araya geleceği konferansta, CRYPTTECH Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ARI, bütünleşik siber güvenlik zekasında proaktif çözümler uygulamanın güvenlik tehditlerini azaltmadaki etkisi konusunda önemli bilgileri içeren sunumunu gerçekleştirecek. Mustafa ARI konferansta, Türkiye’nin tehdit ortamını şekillendiren değişken kuvvetlerine, firmaların, mevcut BT güvenliği çözümlerini yeniden değerlendirme ve ihtiyaçlarına odaklanmanın önemine  değinecek. Bu amaçla, bir taraftan iş hedefleri doğrultusunda güvenliği sürdürürken, diğer taraftan da nasıl güvenli kalmaya devam edeceklerine dair önerilerde bulunacak.

Son yıllarda daha çok siber saldırıya uğrayan, devamlı gelişmiş tehditlere maruz kalan firma ve kurumlar için, BT güvenliği çözümlerine yatırım yapmak her zamankinden daha çok hayati önem taşıyor. Kurum ve işletmeler altyapılarının sürekliliğini sağlamak ve korumak, dolayısıyla  tehditlerin önüne geçebilmek için proaktif ve analize dayalı bir strateji benimsemeleri gerektiğinin farkına vardılar. Dolayısı ile güvenlik politikalarının yeniden tanımlanması ve BT güvenliği altyapı uygulamalarının gelişiminde risk izleme çözümleri büyük rol oynamaktadır.

Siber güvenlik uzmanları, analistleri ve BT liderlerinin, BT güvenliği arenasındaki en son teknolojik gelişmelerin getirdiği kilit zorluklar ve fırsatlar hakkında sunumlar ve etkileşimli oturumlara imza atacakları, IDC BT Güvenliği Konferans’ında ayrıca yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. CRYPTTECH Siber Güvenlik uzmanlarının, Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik ve Zaafiyet Yönetimi konularına ağırlık vereceği yuvarlak masa toplantılarında, güvenlik stratejileri paylaşılacak  ve 2017’nin siber güvenlik öncelikleri belirlenecek. Ayrıca katılımcılarla tüm gün boyunca CRYPTTECH standında birebir görüşmeler yapılacak.

BT Güvenliği konusunun işin uzmanları tarafından derinlemesine ele alınacağı konferans, 9 Şubat 2017 tarihinde Wyndham Grand Levent İstanbul’da düzenlenecek.


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir