Fufitsu; veri depolama gereksinimleri dört yıl içinde iki kat artacak


Fujitsu

Fujitsu anketine göre, küçük ve orta ölçekli işletmeler için veri depolama gereksinimlerinin önümüzdeki dört yıl içinde iki kat artacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu yüksek artış, öngörülemeyen veri büyümesinin artan veri depolama ve yönetim maliyetlerine yol açacağı konusunda geniş çapta (yüzde 76) endişe yaratıyor.

Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’daki 182 Finans Direktörü arasında yapılan bir ankete göre, beşte üçü (yüzde 59) dijital dönüşüm sırasında operasyonel etkinliğin önemli bir unsuru olarak teknolojiyi görüyor. CFO’ların dörtte birinden fazlası (yüzde 28), teknolojiyi bir rekabet avantajı kaynağı olarak görüyor.

Bununla birlikte, veri hacimlerindeki beklenmeyen büyümenin etkileri konusunda endişelerini dile getiren karar vericiler için veri kullanılabilirliği, veri koruması ve veri güvenliği konuları keskin bir risk ile ön planda görünüyor. En önemli sorunlar, hızla artan veri hacimlerinden dolayı spiral veri yönetimi maliyetleri hakkında, ek depolama kapasitesini finanse etme ihtiyacı konularını içeriyor.

Kıdemli finans profesyonelleri de geleneksel disket ve kaset(bant) bazlı depolama çözümlerinin riskinin farkında ve sistemlerin genişletilebilirlik duvarına çarpmaları, planlanmamış yatırım ihtiyacına yol açmaları gibi faktörlerden yana hayal kırıklıklarını aktarmışlardır. Erken ömrüne ulaşan ekipman israfı ve yetenekli BT personeline bağlılık ve bu becerilerin sürdürülmesiyle ilgili sıkıntılar bu faktörlere örnek teşkil ediyor.

Finans uzmanları, yeni depolama teknolojisi ile ilgili olarak beklemekte oldukları temel özellikleri şöyle özetledi: Vurgulana en önemli üç faktör; maliyeti ve riski en aza indirgemek için manuel becerilere olan bağılılığın azaltılması için otomasyon; tüm sistemleri değiştirmeden, talepler doğrultusunda kapasite ekleme yeteneği ile yüksek ve öngörülemeyen veri büyümesi  ile daha iyi başa çıkmak için genel sistem esnekliği.

EMEIA Fujitsu Kategori Yönetimi Veri Merkezi Yöneticisi Olivier Delachapelle, “CFO’lar araştırmamızın bulguları, güvenlik ve veri korumasının herhangi bir depolama modernizasyonu girişimi için kilit hedefler olduğunu onaylıyor. Gelecekte genel gelecek kanıtı yüksek olan on kıdemli finans uzmanından dokuzu ile günler, depolama alanındaki geleneksel ölçeklendirme yaklaşımı için açık bir şekilde numaralandırılıyor. Bugünün dijital iş ortamında, küçük ve orta boy işletmeler, veri depolama ve yedekleme talepleri ne kadar hızlı ve öngörülemez büyüyor olursa olsun, onları saklamayacak olan depolama çözümlerine ihtiyaç duyuyor “dedi.


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir