İş dünyasında dijital dönüşüm girişimlerinin durumu


Businessman Working Dashboard Strategy Research Concept

Fujitsu, Nisan 18 2017’de, iş dünyasındaki Dijital Dönüşüm Girişimleri’nin durumunu ve eğilimini öğrenmek amacıyla 15 ülkede 1.614 iş adamını araştırdığı Global Dijital Dönüşüm Anketi sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre; iş liderlerinin% 89’u kuruluşlarının Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi dijital teknolojileri kullanan dijital dönüşüm girişimlerini hayata geçiriyor ve bu girişimlerin %34’ü şimdiden çok olumlu sonuçlar doğuruyor. Ayrıca anket, dijital dönüşümde başarının ana faktörlerini, zorluklarını, ihtiyaç duyulan yetkinlikleri ve yapay zeka ile ilgili var olan algıyı ortaya çıkarttı. Fujitsu, bu bulgular ışığında müşterilerinin dijital dönüşüm süreçlerinde daha da fazla yer almak amacıyla çalışmayı planlıyor.

Araştırmanın Arka Planı
Günümüzde yapay zeka, nesnelerin interneti ve diğer dijital teknolojiler, iş dünyasının yanı sıra günlük hayatımızda ve ticarette kullanımını iyice artırıyor. Fujitsu, kurumsal dijital dönüşüm çalışmaları için başarı faktörleri ve karşılaşılan zorlukların yanı sıra teknoloji iş ortakları için oluşan koşulları anlamak amacıyla Şubat 2017’de Global Dijital Dönüşüm Araştırması’nı gerçekleştirdi.

Anket Bulgularının Özeti
• İş liderlerinin % 89’u, kuruluşlarının dijital dönüşüm girişimleri hayata geçirdiğini belirtti. Bu girişimlerin % 34’ü şimdiden olumlu sonuçlar doğurarak işlerin büyümesine katkıda bulundu.
• Başarılı dijital dönüşümler için tespit edilen faktörler, doğru becerilere ve güçlü liderliğe sahip yetenekli personele sahip olmakla birlikte, dijital dönüşümlerin değişim hızına ayak uydurabilecek organizasyonların kurulmasıdır. Buna ek olarak, dijital dönüşümün yürütüleceği iş ortağının da bu süreci yönetme bilgisine sahip olması gerekiyor.
• Dijital çağda, dijital teknoloji dönüşüm tecrübesinin yanı sıra yaratıcılık ve hayal gücüne de ihtiyaç duyuluyor. Dijital dönüşüm girişimlerinden olumlu sonuç alınabilmesi için, bu yetenekleri olan insanlarla çalışmak ya da böyle bir yeteneğin gelişimini teşvik etmek gerekir.

Anket Sonuçları

1. Dijital dönüşüm girişimlerinin durumu
İş liderlerinin % 89’u, kuruluşlarının dijital dönüşüm girişimlerine başladığını bildirdi. Bu girişimlerin durumu sadece planlama veya test aşamasında değildir. Bir çoğu somut sonuçlar veren uygulama aşamasındadır. Bu tür projelerin % 34’ü artan gelir veya gelişmiş müşteri ilişkileri gibi iş sonuçlarını çoktan sağlamış durumdalar.

2. Fonksiyonel alanlarda ve sanayilerde dijital dönüşüm girişimleri
Dijital dönüşüm girişimlerine baktığımızda Pazarlama, en çok kullanılan fonksiyonel alan (% 38), bunu İş Süreçleri (% 35) ve İşletme-Bakım (% 30) izliyor. Dijital değişimin en fazla rastladığı sektörler %51 ile Finans ve Sigorta, ikinci olarak yine %51 ile Sağlık öne çıkıyor, İmalat sektörü ise bu sektörlerin hemen arkasından geliyor.

3. Dijital dönüşümün sonuçları
Dijital dönüşümün ilk üç sonucu, gelir artışı (% 46), müşteri ilişkilerinin iyileştirilmesi (% 44) ve ürünlerin rekabet gücünün artırılması (% 36), bu sonuçlara göre dijital dönüşümlerin iş büyümesine net katkısı olduğu görülüyor.

4. Başarılı dijital dönüşümler için anahtar faktörler
Anket sonuçlarına göre, başarılı dijital dönüşümler için önemli faktörler; doğru becerilere (% 19) sahip yetenekli bir personele sahip olmak, güçlü liderlik (% 18) ve düzenli sürece sahip kurumsal organizasyon (% 17) olarak öne çıkıyor. Buna ek olarak, anket ayrıca başarılı bir dijital dönüşümü gerçekleştirmek için, teknolojik yeterliliğe sahip teknoloji ortaklarıyla; vizyon ve strateji ile iş anlayışı ve uyumun birlikte oluşturulması gerektiğini ortaya koydu
.
5. Yapay zeka nasıl görülüyor?
İş liderleri yapay zeka ile ilgili yüksek beklentilere sahipler. Katılımcıların % 77’si yapay zekayı bir fırsat olarak görüyorlar. Bir çoğu da, yapay zekanın gelecekte insanların yeteneklerini geliştireceğini düşünüyorlar.

6. Dijital dönüşüm için gerekli olan özellikler
İş dünyası liderleri, dijital çağda başarılı olmak için güçlendirilmesi gereken en önemli yeteneklerin; dijital teknolojilere uyumlu mesleki bilgi (% 18), yaratıcılık ve hayal gücü (% 17) olduğunu belirttiler. Sonuçlar aynı zamanda, dijital dönüşüm girişimlerini başarılı bir şekilde uygulamak için, dijital yetenek gelişimini teşvik etmenin veya bu yeteneği kazanmanın önemli olduğunu gösterdi.


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir