Şirketler Büyük Veriye Ne Kadar Yatırım Yapıyor?


Big data concept with vintage businessman and calculator at office

Şirketlerin %83’ü orta ila büyük ölçekte yatırım yaptıklarını söylerken, sadece %33’ü büyük veriden fayda elde edebildiklerini söylüyor; neredeyse yarısı için ise bir sonuçtan bahsetmek için henüz çok erken.

Computerworld’un haberine göre büyük veri hızla büyümeye devam ediyor, fakat bundan aynı oranda büyük sonuçlar elde edildiğini söylemek için henüz erken olabilir. Büyük veri alanında çalışan profesyoneller arasında geçtiğimiz günlerde yapılan bir anketten çıkan sonuca göre, kurumsal şirketler büyük veri alanına kayda değer ölçekte yatırım yapıyor. SAS’ın yürüttüğü ankete göre katılımcıların %83’ü, şirketlerinin yaptığı yatırımı “orta dereceli” veya “kayda değer” olarak nitelendiriyor. Fakat yatırım yapılan söz konusu projelerin birçoğu henüz erken aşamada. Katılımcıların sadece %33’ü değer elde ettiklerini söylerken, %49 ise bir sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğunu belirtiyor.

SAS Veri Yönetimi Global Ürün Pazarlama Müdürü Matthew Magne, konuyla ilgili olarak şöyle diyor: “Büyük ölçekli şirketlerin, büyük veri çözümlerinin önemini anlaması ve doğru yönde adımlar atması sevindirici bir şey. Bu trend ne kadar teşvik edici olsa da, söz konusu şirketlerin büyük çoğunluğu için veriye erişim ve kalite hala aşılması gereken zorluklar olarak karşımıza çıkıyor.”

Anket katılımcıları, genel olarak büyük verinin şirketlerine rekabet avantajı yaratacağına inanıyor. Aynı zamanda da veri entegrasyonu, karmaşıklığı ve bütünlüğünün yanı sıra, yapılandırılmamış veri yakalama ve yönetme konularında aşmaları gereken zorluklar olduğunu belirtiyorlar. Diğer problemleri ise kültür, beceriler ve gerekli teknolojiye erişimle ilgili.

Veri erişimi
• Birçok kuruluş, veri erişimini veri bilimcilerin ve iş analistlerinin işi olarak görüyor. Sadece %13’ünün veriye BT gözetiminde olmadan, self-servis erişimi bulunuyor.
• Katılımcıların yaklaşık üçte birinin ihtiyaç duydukları veriye anında erişimi bulunuyor. Fakat %28’inin veriye ulaşması bir hafta, %8’nin bir ay ve %3’ünün ise bir aydan fazla sürüyor.
• Ankete katılan şirketlerin yarısından biraz azının bünyesinde veri yönetiminden sorumlu bir çalışan bulunuyor. Diğer durumlarda söz konusu veriden BT departmanı çalışanları sorumlu oluyor.

Buluta taşınmak
• Bulut teknolojilerine adaptasyon yavaş. Şirketlerin sadece %19’u verilerine buluttan ulaşıyor. Diğerleri ise veriyi yerinde saklamaya devam ediyor.
• Hadoop kullanımı giderek artıyor – büyük veriyle ilgili aktif bir girişimde bulunanların %56’sı Hadoop merkezli bir çözüm satın almış. Bunların %87’si ise söz konusu çözümü uygulamaya koymuş.
• En popüler Hadoop dağıtımı, %44 ile Cloudera ve onun ardından da %29 ile Hortonworks.
• Bir diğer %40, halihazırda var olan veri ambarının yerine Hadoop kullanmayı düşünüyor.
• Her on şirketten altısı, geçtiğimiz iki yıl içerisinde veri altyapısına ayırdığı bütçeyi artırmış.
“Bulut depolamaya geçiş konusunda hala ihtiyat söz konusu; hatta halihazırda boğazlarına kadar büyük veriye gömülü olanlarda bile. Başka araştırmalar gösteriyor ki, bulut depolamayla ilgili en büyük endişe, güvenlik.” diyor Magne.

Makine öğrenimi ve yapay zeka
• Şirketlerin yaklaşık beşte biri makine öğrenimi veya yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.
• Bir diğer %23’ü ise makine öğrenimi veya yapay zekayı deneysel olarak kullanmış.
• En büyük kesim olan %42 ise yapay zeka çözümlerini araştırıyor fakat henüz yatırım yapmamış durumda.
Magne, şöyle devam ediyor: “Katılımcıların neredeyse tamamı veri odaklı projelerinden olumlu geri dönüş alıyor. Hemen hemen yarısının veriyle ilgili birçok başarı hikayesi bulunuyor. Anketimiz, büyük veri girişimlerinin gelişim gösterdiğini ve ilgi çekmeye devam ettiğini gösteriyor.”

SAS’ın anketi, ABD merkezli büyük şirketlerin iş ve teknoloji personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, şirketlerinin büyük veri alanındaki girişimlerinden haberdar kişiler arasından seçildi.


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir