The State of Cloud Adoption Raporu Yayınlandı


Intel Security Blue Skies Ahead “The State of Cloud Adoption” adlı küresel bir rapor yayınladı. Rapor, teknoloji sağlayıcılarının, işletmeler, kurumlar ve kullanıcılara bulutun benimsenmesi ve güvenli olarak kullanılabilmesi için yol göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%77’si) geçen yıla göre buluta daha çok güvendiğini belirtirken, yalnızca %13’lük bir kısım hassas veriyi korumak için genel bulut sağlayıcılarına tamamen güvendiğini ifade ediyor. Bu bulgular, bulutun benimsenmesinin sürdürülebilir olması için gelişmiş bir güvenliğin önemine işaret ediyor.

Intel Security Avrupa Ortadoğu Afrika Bölgesi CTO’su Raj Samani,konuyla ilgili olarak “Bulut sağlayıcılar için yeni bir dönemdeyiz. Bulut bilişim ve bulut sağlayıcılara olan güven arttıkça, yatırımların ve bulutun benimsenmesinin de hız kazanacağı bir noktadayız. Kritik uygulamalar ve servisleri desteklemek için bulut bilişim daha geniş çapta benimsendikçe, buluta ilişkin güven sorunu da kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Intel Security Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü İlkem Özar, raporla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Giderek yaygınlaşan ve IT alanında verimliliği önemli ölçüde artıran bulut teknolojisinin benimsenmesi ve bu konudaki endişelerle ilgili verilere sahip olmak çok önemli. Bulut teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda en büyük engel olan güvenlik risklerini ve bilgi eksikliklerini doğru verilerle aşmak mümkün. Küresel düzeyde bir araştırmaya dayanan Blue Skies Ahead The State of Cloud Adoptionraporu, buluta yönelik güveni, bilgi eksikliklerini ve en önemlisi şirketlerin buluta bakış açılarını ortaya koyuyor. Herkese güvenli bir dijital dünya sunma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Intel Security tarafından yayınlanan bu raporun, bulutun yaygınlaşması yolunda şirketlere ve bulut sağlayıcılara yol gösterici bir kaynak olacağına inanıyoruz.”

Bulut bilişimi destekleyen dijital cihazlarda yapılan birçok işlemle, bulut teknolojisinin günlük yaşamımızda hâlihazırda güçlü bir yeri bulunuyor. Rapor, bulut teknolojisinin kullanımının önemli oranda artacağını ve önümüzdeki 16 ayda araştırmaya katılan şirketlerin IT bütçelerinin %80’inin bulut bilişime ayrılacağını öngörüyor.

Araştırmada Öne Çıkan Diğer Sonuçlar:

  • Bulut Yatırım Eğilimleri: Rapora göre, işletmelerin %81’i servis olarak Altyapı (IaaS), %79’u servis olarak Güvenlik, %69’u servis olarak Platform (PaaS) ve son olarak %60’ı servis olarak Yazılım (SaaS) yatırımı yapmayı planlıyor.
  • Güvenlik ve Uyumluluk: Araştırmaya katılanların %72’si tüm bulut kurulumlarında en çok endişe duydukları konu olarak uyumluluğu gösterirken, şirketlerin yalnızca %13’ü hassas verilerinin bulutta saklanıp saklanmadığını biliyor.
  • Güvenlik Riskleri ve Bulut: Algılar ve Gerçekler: Katılımcıların beşte birinden fazlası SaaS konusunda veri güvenliği kazalarından endişe ederken, IaaS ve özel bulut hizmetlerine ilişkin en büyük çekincenin veri ihlalleri olduğu görülüyor. Buna karşın, rapor sonuçlarına göre şirketlerin dörtte birinden azı (%23’ü) bulut hizmeti sağlayıcılarıyla veri kaybı ya da veri ihlali yaşamış.
  • C-Suite Kör Noktası: Mali kayıp ve itibar kaybı gibi önemli sonuçlar doğuran yüksek profildeki veri ihlalleri, veri güvenliğini üst düzey yöneticiler için en büyük endişe haline getiriyor. Ancak, bulutta hassas veri barındırmakla ilgili riskler ve güvenlik yöntemleri hakkında farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması için hala daha fazla eğitime ihtiyaç var. Araştırmaya katılanların sadece %34’ü üst yönetim kadrolarının buluttaki güvenlik gereklilikleri konusunda yeterince bilgili olduğunu düşünüyor.
  • Gölge IT, Riskler ve Fırsatlar: IT departmanlarının gölge IT aktivitelerini azaltma operasyonlarına rağmen, iş birimlerinin %52’si halen IT’den departman kaynaklı izinsiz bulut hizmetlerini korumalarını bekliyor. Bulut kullanımında gölge IT kaynaklı görünürlük eksikliği, IT departmanlarını güvenlik konusunda endişelendiriyor: Orchestrating Security in the Cloud araştırmasına katılanların %58’i gölge IT’nin bulut güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.
  • Güvenlik Yatırımı: Bulut güvenlik yatırımları, farklı bulut kurulum tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Araştırmaya katılanların %43’ü E-mail Koruma, %41’i Web Koruma, %38’i Kötü Amaçlı Yazılımlardan Koruma, %37’si Güvenlik Duvarı, %34’ü Şifreleme ve %31’i Veri Kaybı Önlemeye yönelik yatırımları önceliklendirdiklerini belirtiyor.

Bulut teknolojisinin özel sektörün, kamunun ve bireysel kullanıcıların geleceği olduğunu belirten Cloud Security Alliance CEO’su Jim Reavis, araştırmayla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor: “Güvenlik tedarikçileri ve bulut sağlayıcıları, bulut bilişimin benimsenmesinin sürdürülebilir olması için müşterilerini mutlaka eğitimlerle ve araçlarla güçlendirmeli, güven duygusuna dayalı güçlü bir ekip ilişkisi kurmalılar. Bulutun avantajlarından tam anlamıyla ancak bu şekilde faydalanabiliriz.”

Turk-Internet’in haberine göre, Intel Security CTO’su Steve Grobman ve Intel Fellow, Intel Security Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Ürünler Müdürü Brian Dye, 14 Nisan’da Amerika’nın Virginia eyaletinde bulunan Pentagon City’de gerçekleşen Security Through Innovation Summit’te federal devlet bulut kurulumları için rapordaki bilgileri ele aldı.

Raporu incelemek için tıklayınız.


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir