Citrix, birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı


Citrix

Citrix Systems 31 Mart 2017’de sona eren 2017 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

2017 mali yılının ilk çeyreğinde Citrix, 2016 mali yılının ilk çeyreğinde elde edilen 659 milyon dolarla karşılaştırıldığında, devam eden operasyonlarından 663 milyon dolar gelir elde ederek yüzde 1’lik gelir artışı sağladı.

Citrix bünyesindeki GoTo hizmetlerinin LogMeIn ile birleşmesi, 31 Ocak 2017’de tamamlandı. Buna göre, GoTo’nun faaliyet sonuçları, varlıkları, borçları ve nakit akışları tüm dönemlerde durdurulan faaliyetler olarak yansıtıldı.

2016 mali yılı birinci çeyreğinde elde edilen 73 milyon dolar net gelir ve hisse başına düşen 0.47 dolara karşılık, 2017 mali yılının birinci çeyreğinde devam eden operasyonlar için net gelir 70 milyon dolar oldu ve hisse başına 0.44 dolar düştü. 2017 ve 2016 mali yıllarının ilk çeyreklerinde devam eden operasyonlardan elde edilen net gelire, ayrılma ve kapanış maliyetleri için alınan 8 ve 46 milyon dolarlık yeniden yapılandırma masrafları da dahil.

Buna ek olarak, 2017 yılının ilk çeyreğinin devam eden faaliyetlerinden elde edilen net gelire, şirketin GoTo ile ayrılması sonucu ortaya çıkan ve 2017 ilk çeyreğinde Accounting Standard Update 2016-09’un uygulanması ile alınan yaklaşık 18 milyon dolarlık vergi yardımıyla kısmen telafi edilebilen Ar-Ge vergi kredilerinin paraya çevrilme beklentilerindeki değişikliklerle bağlantılı, 46 milyon dolar tutarındaki masraflar da dahil oldu.

GKGMİ Harici Sonuçlar

2016 mali yılının birinci çeyreğinde elde edilen 155 milyon dolar net gelir veya hisse başına düşen 1.00 dolara karşılık, 2017 mali yılının dördüncü çeyreği için devam eden operasyonlardan sağlanan GKGMİ harici net gelir 152 milyon dolar oldu ve hisse başına 0.97 dolar düştü. 2017 ve 2016 mali yıllarının birinci çeyreklerinde devam eden operasyonlardan elde edilen GKGMİ harici net gelirlere hisse bazlı tazminat gideri, satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanı, borç indirim amortismanı, yeniden yapılanma ücretleri ve bu kalemlerle ilgili vergi etkileri dahil değil. 2017 yılının ilk çeyreği için devam eden faaliyetlerden elde edilen GKGMİ dışı net gelir, GoTo’nun ayrılmasıyla şirketin belirli devlet Ar-Ge vergi kredilerinin paraya çevrilebilirliğine ilişkin beklentilerindeki değişikliklerle ilgili masrafları da içermiyor.

Citrix CEO’su Kirill Tatarinov , sonuçlarla ilgili “Bu çeyrek, küresel ekibimiz tarafından yürütülen bir diğer güçlü dönemdi. Bulut dönüşümümüzün ivmesi giderek artıyor. Bu alandaki yenilikçiliğimizin ve rekabetçiliğimizin karşılığını alıyoruz ve çözümlerimiz, müşterilerimiz ve ortaklarımıza yarar sağlıyor” dedi.

Q1 Finansal Özet

2017 mali yılının devam eden operasyonlara ait birinci çeyrek sonuçları 2016 mali yılının birinci çeyreğiyle karşılaştırılırsa:

 • Ürün ve lisans gelirleri yüzde 5 azaldı;
 • Bir hizmet olarak yazılım geliri yüzde 24 arttı;
 • Lisans güncellemeleri ve bakımdan elde edilen gelir yüzde 2 arttı;
 • Danışmanlık, ürün eğitimi ve sertifikasyondan oluşan profesyonel hizmetler geliri, yüzde 9 azaldı;
 • Net gelir, Pasifik bölgesinde yüzde 10, Amerika bölgesinde yüzde 1 arttı ve EMEA bölgesinde yüzde 2 oranında azaldı;
 • Ertelenmiş gelir, 31 Mart 2016 itibariyle elde edilen 1,5 milyar dolara karşılık yüzde 11 artış göstererek, 31 Mart 2017 itibariyle 1.7 milyar dolar oldu.
 • Devam eden operasyonlardan sağlanan nakit akışı 2016 mali yılı birinci çeyreğinde 307 milyon dolar iken; 2017 mali yılının birinci çeyreğinde 292 milyon dolar oldu.

2017 mali yılının birinci çeyreğinde:

 • GKGMİ brüt marj yüzde 85 oldu. GKGMİ harici brüt marj, satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanı ve hisse bazlı tazminat giderinin etkileri hariç yüzde 87 oldu;
 • GKGMİ faaliyet karı yüzde 19 oldu. GKGMİ harici faaliyet karı; hisse bazlı tazminat gideri, satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanı, GoTo iş kolunun ayrılması ve ardından LogMeIn ile birleşmesi ile ilgili ayrılma maliyetleri ve yeniden yapılandırma programlarıyla ilişkili maliyetler hariç, yüzde 28 oldu.
 • Şirket, ortalama 78.55 dolardan 7.1 milyon hisse geri satın aldı.

2017 İkinci Çeyreği için Finansal Hedef

Citrix yönetimi, 30 Haziran 2017 tarihinde sona erecek olan 2017 mali yılı ikinci çeyreğinde, devam eden operasyonlardan aşağıdaki sonuçları elde etmeyi bekliyor:

 • Net gelirin 685 milyon ila 695 milyon dolar aralığında olması hedefleniyor.
 • Devam eden operasyonlardan GKGMİ hisse başına düşen kazancın 0.70 ila 0.74 dolar aralığında olması hedeflenmekte. Devam eden operasyonlardan GKGMİ harici hisse başına düşen kazancın; satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanına ilişkin 0.10 dolar, hisse bazlı tazminat giderlerine ilişkin 0.18 dolar, borç indirim amortismanının etkilerine ilişkin 0.06 dolar, yeniden yapılandırma maliyetlerine ilişkin 0.03 dolar ve bu kalemlere ilişkin vergi etkileri için 0.07 ila 0.14 dolar hariç olmak üzere, 0.97 ila 1.00 dolar aralığında olması planlanıyor.

2017 Mali Yılı için Finansal Hedef

Citrix yönetimi, 31 Aralık 2017’de sona erecek olan mali yıl için devam eden operasyonlardan ise aşağıdaki sonuçları elde etmeyi bekliyor:

 • Net gelirin 2.81 ila 2.84 milyar dolar aralığında olması hedefleniyor.
 • Devam eden operasyonlardan GKGMİ hisse başına düşen kazancın 3.02 ila 3.21 dolar aralığında olması hedeflenmekte. Devam eden operasyonlardan GKGMİ harici hisse başına düşen kazancın; satın alınan gayrimaddi varlıkların amortismanına ilişkin 0.42 dolar, hisse bazlı tazminat giderlerine ilişkin 0.76 dolar, borç indirim amortismanının etkilerine ilişkin 0.22 dolar, yeniden yapılandırma maliyetlerine ilişkin 0.12 dolar ve bu kalemlere ilişkin vergi etkileri için 0.19 ila 0.43 dolar hariç olmak üzere, 4.60 ila 4.65 dolar aralığında olması planlanıyor.

0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir