David Olive (ICANN) – Röportaj / Interview


ICANN’ neden Türkiye’de ofis açtı?

İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumu (ICANN) küresel bir kuruluştur ve uluslararası İnternet toplu­luğuyla daha fazla etkileşim kurmak istemektedir. İstanbul, Singapur ve Los Angeles’ta üç adet böl­gesel merkez kurarak dünya genelinde uluslararası varlığımızı genişlettik.

İstanbul Avrupa ve Asya’yı birleştiren bir köprü olarak mükemmel bir konumda. Bölgesel merkezle­rimizden birini İstanbul’da açmamız, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki paydaşlarımıza daha iyi hizmet vermemizi sağladı.

İstanbul’u seçmemizde Türkiye’nin aktif bilişim sek­törü ve artan ekonomik rekabet gücü ile kuruluşu­muza dinamik uzmanlık katabilecek genç yetenekli işgücünün bulunması da rol oynadı.

[ft_alert type=”info”] What is the ICANN’S main reason ope­ning an office in Istanbul?

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is a global organization and looks to engage further with the international Internet community. We expanded our international presen­ce worldwide through the establishment of three regional headquarters hubs – in Istanbul, Singapore and Los Angeles. Istanbul is perfectly positioned as a bridge between Europe and Asia. Having one of our regional head­quarters hubs in Istanbul allows us to better serve our stakeholders in Europe, the Middle East and Africa. We also selected Istanbul thanks to Turkey’s active ICT sector, continued economic competitive­ness and a young, talented workforce that can bring dynamic expertise into our organization. [/ft_alert]

ICANN İstanbul ofisinde kaç kişi çalışıyor? Ne yapıyorlar?

Mayıs 2014’te faaliyetlerimizin başlamasından bu yana yeni personel almakla ve varlığımızı büyütmekle meşgulüz. Bugün İstanbul ofisimizde politika geliş­tirme, sözleşmeye uyum, operasyonlar, yazman ve kayıt merkezi hizmetleri, iletişim, toplantı ve Yönetim Kuruluna destek alanlarında ICANN’e hizmet sağlayan 12 kişi görevlidir.

Tabii ki, burada ekibimizi kurarken yerel ve bölgesel yetenekleri işe almak istiyoruz. Böylece çalışan ta­banımızı gerçekten küreselleştirmiş olacağız. İstanbul ofisimiz küresel çok paydaşlı kuruluşumuz için gerçek-ten bölgesel bir merkez niteliğindedir. İstanbul’daki organizasyonumuza yeni çalışan ve ortakları dahil etmeyi dört gözle bekliyoruz.

icann-ekip

[ft_alert type=”info”] How many people work in ICANN Istanbul office and what is their mission?

Since operations began in May 2014, we have been busy hiring staff and growing our presence. Today, we have 12 staff members in the Istanbul hub providing ICANN services in the following areas: policy develop­ment, contractual compliance, operations, registries and registrars services, communications, meetings, and Board support.

Of course, on our end, we want to hire local and regional talent to build up our team here so we can truly globalize our employee base. Our Istanbul pre­sence is a true regional hub for our multistakeholder organization. We are looking forward to welcoming future employees and partners into our organization here in Istanbul.[/ft_alert]

ICANN Türkiye’de İnternetin gelişimiyle ilgili neler düşünüyor?

Uluslararası bir kuruluş olarak ICANN, küresel İn­ternet paydaşlarıyla ilişkilere sahiptir ve biz dünya genelindeki çalışmalarımızın tamamlayıcısı olarak bölgesel etkileşimimizi ve Türkiye’deki paydaşlarımızla işbirliğimizi genişletmek istiyoruz. Küresel ve yerel bilişim şirketleri de dahil, başka kuruluş ve şirketlerin ICANN’in İstanbul’daki varlığını fark edeceklerini ve bu yükselen İnternet merkezinde iş yapma ve bilişim altyapısını genişletme olanaklarını değerlendirecekle­rini düşünüyoruz.

Dijital ekonominin Türkiye’nin genel ekonomik büyü­mesine giderek daha fazla katkıda bulunuyor olması ve geleceğin istihdam kaynağı olması nedeniyle ICANN, Türkiye’yi 2023 planı kapsamındaki ekono­mik hedeflere en iyi şekilde ulaştıracak yolun Bilişim Teknolojilerinin daha fazla kullanılmasından geçtiğine inanmaktadır.

ICANN Türkiye’de İnternet ekosisteminin gelişimi için ileride neler yapacak?

ICANN’in Türkiye ve bölgedeki etkileşim çalışmaları, çeşitli sektörlerden katılacak paydaşlar için toplantı düzenlemeye ve bunları bir araya getirmeye odakla­nacaktır. Araştırmacılar ve bilimcilerle yapılacak toplantılardan Alan Adı Sistemi (DNS) uzmanlarının katılacağı forumlara kadar, ICANN hizmetlerini küre­selleştirme ve çok paydaşlı topluluğa kaynak sağlama hedefini gösterebileceği tüm fırsatlardan yararlana­caktır.

ICANN, sektörün en büyük oyuncularının bir araya ge­leceği ve ağ kuracağı bir platform olarak Mayıs 2014’te İstanbul’da Türkiye DNS Forumu’nu düzenledi. Etkin­liğe ICANN ve diğer İnternet kuruluşlarının temsilcileri, yazmanlar, kayıt merkezleri, kayıt sahipleri, ülke kodu yeni üst düzey alan adları ve yeni üst düzey alan adları için başvuranlar, politika yapıcılar, İnternet hizmet sağlayıcıları, BT işletmeleri, marka sahipleri ve hukuk firmaları katıldı.Etkinlikte Türk paydaşlar deneyim ve en iyi uygulamaları paylaşma şansı buldular ve katılım­cılara yerel ve küresel alan adı sektöründe neler olup bittiğini ve yeni iş fırsatlarını anlattılar.

İlk defa düzenlenen forumun, gelecekte yıllık ola­rak düzenlenecek forumlar için ilk yapı taşını teşkil etmesini bekliyoruz. Düzenlenecek yıllık forumların nihai hedefi, mesajımızı yaymak ve ilgili tarafları DNS sektöründeki önemli oyuncularla tanıştırmak, bu sa­yede Türkiye ve bölgede güçlü bir alan adı sektörüne öncülük etmektedir.

[ft_alert type=”info”] We wonder what ICANN thinks about the development of the Internet ecosystem in Turkey?

ICANN, as an international organization, has rela­tionships with global Internet stakeholders and we are looking to extend our regional engagement and cooperation with these stakeholders here in Turkey to complement our work around the world. We be­lieve that other organizations and companies, inclu­ding global and local ICT companies, will take note of ICANN’s presence in Istanbul and recognize the benefits of this emerging Internet center for doing business and expanding ICT infrastructure.

ICANN observes that the economic goals of Turkey’s 2023 plan can best be achieved through greater use of the Information and Communications Technolo­gies, including the Internet, as the digital economy will increasingly contribute to overall growth of Turkey’s economy and be a future source for new jobs.

How do you see an ICANN’S role in deve­loping internet ecosystem in Turkey?

ICANN’s engagement efforts in Turkey and the region will focus on hosting and convening meetings of stakeholders from various sectors realizes. From meetings with researchers and scholars, to forums of Domain Name System (DNS) experts, ICANN appre­ciates the opportunity to demonstrate its commit­ment to globalizing its services and resources for the multistakeholder community.

In May 2014 in Istanbul, ICANN launched the annual Turkey DNS Forum as the place as the place to meet and network with the industry’s top players. Parti­cipants from ICANN, other Internet organizations, registries, registrars, registrants, country code new top-level domains and new top-level domains appli­cants, policy makers, Internet service providers, IT businesses, brand owners, and legal firms attended the event. The Turkish stakeholders were able to share experiences and best practices; inform the audience of what is taking place in the domain name industry at a local and global level, and of emerging business opportunities.

The first edition of the forum is expected to be the building block for future annual forums. The end tar­get of having such an annual forum is to spread the message and introduce interested parties to the key players in the DNS industry, thus leading to a stron­ger domain name industry in Turkey and the region.[/ft_alert]

Kayıt sahipleri ICANN İstanbul ofisiyle hangi konularda iletişime geçebilir?

ICANN’le ilgilenen kişiler öncelikle ICANN web sitemizi ziyaret etmelidir. Sitemiz:

  • ICANN’in ne olduğunu ve İnternet Yönetişim eko­sisteminde nerede yer aldığını anlamak için başlangıç noktasını teşkil etmekte;
  • ICANN’in işleyişini belirleyen çok paydaşlı modelin bir parçası olan yapılar ve süreçler açıklanmakta;
  • Uzaktan çevrim içi olarak veya ICANN toplantısı dahilinde ICANN’e katılmak ve etkileşimde bulunmak için gerekli araçları sunmaktadır.

ICANN hakkında daha fazla bilgi almak isteyen kayıt sahipleri ve diğer ilgili kişiler, ilginç materyaller bulabi­lecekleri ICANN Learn web sitemizi de ziyaret edebilir. Örneğin, ICANN’le yeni tanışanlar Yeni Başlayanlar için ICANN Katılımcılığı belgesine göz atabilir. Kılavuzun Türkçe sürümü de bulunmaktadır.

David Olive ICANN Politika Geliştirme Desteği Başkan Yardımcısı ve ICANN İstanbul bölgesel merkezi Genel Müdürüdür.

İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumu (ICANN), dünyanın her yerinden katılımcısı bulunan, kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan ve İnterneti güvenli, kararlı ve karşılıklı çalışabilir tutmayı hedefleyen bir kurumdur. Kurum İnternetin benzersiz tanılayıcılarına ilişkin rekabeti teşvik etmekte ve politika geliştirmek-tedir. İnternetin isimlendirme sistemi için üstlendiği koordinasyon görevi sayesinde İnternetin genişlemesi ve gelişmesi üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.icann.org adresini ziyaret edin.

[ft_alert type=”info”]For which matters could registrant con­tact with the ICANN Turkey office?

People interested in ICANN should explore our ICANN website which:

  • Provides a starting point to understand what ICANN is and where it fits in the Internet Governance ecosystem;
  • Explains the structures and processes that are part of the multistakeholder model, which dictates how ICANN functions;
  • Provides the necessary tools to participate and engage in ICANN, either online, remotely, or within an ICANN meeting.

For more information about ICANN, registrants or anyone else, interested can go to our ICANN Learn website where they can find some interesting mate­rials. For instance, this Beginner’s Guide to Participa­ting in ICANN to introduce newcomers to ICANN. This guide is also available in Türkçe.

David Olive is ICANN’s Vice-President for Policy De­velopment Support and the General Manager of the ICANN regional headquarters hub in Istanbul.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is a not-for-profit public-benefit corporation with participants from all over the world dedicated to keeping the Internet secure, stable and interoperable. It promotes competition and develops policy on the Internet’s unique identifiers. Through its coordination role of the Internet’s naming system, it does have an important impact on the expansion and evolution of the Internet .

For more information, please go to www.icann.org.[/ft_alert]


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir