Red Hat 2017 Birinci Çeyrek Mali Sonuçlarını Açıkladı


Red Hat’in birinci çeyrek dönemde geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak, 568 milyon dolar oldu. Abonelik gelirleri ise, önceki yıla oranla yine yüzde 18 artarak 502 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ertelenmiş gelir bilançosu da yüzde 18 artışla 1,69 milyar dolar oldu. 

Dünyanın lider açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Inc. (NYSE: RHT)  dördüncü çeyrek ve 2017 mali yılının 31 Mayıs 2017’de sona eren birinci çeyreğinin finansal sonuçlarını duyurdu.

Red Hat Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Jim Whitehurst, “Dijital dönüşüm ve bulut bilişim istisnasız tüm sektörlerde şirketlerin rekabet tarzını değiştirdi. Çevrelerindeki endüstri inovasyonları hız kazanırken, çevik BT teknolojilerini çabuk benimseyen kurumlar başarı kazanan kurumlar oluyor. Açık kaynak tabanlı teknolojilerimiz, müşterilerin bu çarpıcı hıza bağlı kurumsal faydaları yakalamalarını sağlıyor. Red Hat teknolojilerinin güçlü bir şekilde benimsenmesi, toplam gelir büyümemize de yansıyarak, birinci çeyrekte önceki yılın aynı dönemine oranla gerçekleşen yüzde 18 artışı ortaya çıkarmıştır. Uygulama Geliştirme ve gelişmekte olan teknolojilerimizle ilgili yüzde 39’luk büyüme de kısmen bu artışa etkide bulunmuştur” dedi.

Red Hat Başkan Yardımcısı, Faaliyetler ve Mali İşler Müdürü Frank Calderoni ise, “İlk çeyrekte, 2017 mali yılı için çok güçlü bir başlangıç kaydettik. İşletmemizin ve satış ekibimizin başarısı, birinci çeyrek içinde kapattığımız 1 milyon dolar üzeri gerçekleşen satış adedi olarak rekor bir seviyede kendini göstermektedir; bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 yükseliş göstermiştir” diyerek görüşlerini bildirdi.

Gelir: Birinci çeyrek dönemde toplam gelir önceki yılın aynı dönemine oranla ABD doları olarak ve sabit kur birimiyle yüzde 18 artarak 568 milyon dolara ulaştı. Sabit kur referansları aşağıda açıklanmaktadır. 1. çeyrekte abonelik gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla ABD doları olarak ve sabit kur birimiyle yüzde 18 artarak 502 milyon dolar oldu. Bu çeyrekte abonelik gelirleri toplam gelirlerin yüzde 88’sini oluşturdu.

Abonelik Gelirlerinde Patlama: Altyapıya yönelik hizmet ve ürünlerden gelen abonelik gelirleri bu çeyrek 403 milyon dolara ulaşarak, önceki yılın aynı dönemine oranla ABD doları olarak yüzde 14, sabit para birimi olarak yüzde 13 artış kaydetti. Uygulama Geliştirmeye ve gelişmekte olan diğer teknolojilere yönelik abonelik geliri ise bu çeyrekte 98 milyon dolara ulaşarak, ABD doları olarak ve sabit para birimiyle yüzde 39 yükseldi.

Faaliyet Geliri: Bu çeyrekte GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı faaliyet geliri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak, 75 milyon dolar oldu. Nakit olmayan, hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu ve kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleriyle ilgili düzeltmelerden sonra, birinci çeyrek GAAP -Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri-dışı gelir, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9 artarak 124 milyon dolar oldu. Birinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı yüzde 13,3, GAAP-dışı faaliyet marjı ise  yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

Net Gelir: Birinci çeyrek için GAAP-Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri uyarınca net gelir 61 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,33 dolar oldu, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakam 48 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,26 dolar olmuştu. 2017 mali yılının ilk çeyreğinde GAAP net gelir ve seyreltilmiş hisse başına elde edilen kazançlar Muhasebe Standartları Güncellemesi- ASU 2016-09’ın erkenden uygulanmasıyla,  sırasıyla 8 milyon dolar ve 0,04 dolar kar getirdi; bu da diğer kalemlere ilaveten, hisseye dayalı ödeme düzenlemelerinde vergi dışı gelir fazlasını etkilemektedir. ASU 2016-09 uyarınca,  vergi dışı gelir fazlası artık ek ödenmiş sermaye olarak kabul edilmemekte, onun yerine kar-zarar bilançosunda gelir vergi harcamasında eksilme olarak görülmektedir. (1)

Nakdi olmayan hisse bazlı tazminat masrafları, gayri maddi aktiflerin amortizasyonu, kurumsal kombinasyonlardan kaynaklanan işlem maliyetleri ve borç indiriminden çıkan nakdi olmayan faiz masrafları hesaplandığında ilk çeyrekte GAAP-dışı net gelir 92 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,50 dolar oldu; geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakam, 81 milyon dolar ve seyreltilmiş hisse başına 0,44 dolardı. GAAP dışı seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisselerine,  değiştirilebilir tahvilden kaynaklanan seyreltmeler dahil edilmemiştir; zira potansiyel herhangi bir seyreltme, bizim değiştirilebilir tahvil “hedge” işlemlerimizle dengelenmektedir. Önceki mali yılın ilk çeyreğinde hem GAAP hem de GAAP dışı olarak seyreltilmiş hisse başına gelirler, yaklaşık olarak 0,02 dolarlık bir seferlik kazanılan gelir düzenlemesinden fayda sağlamıştır.

Nakit: Birinci çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artışla  232 milyon dolar oldu.  Şirketin nakit akışına yönelik konsolidasyon durumu belirtilirken, hisseye dayalı ödeme düzenlemelerinden gelen vergi dışı gelir fazlasının, diğer gelir vergisi nakit akışları içinde mali aktivite olarak değil işletme aktivitesi olarak sınıflandırılmasını gerektiren ASU 2016-09 da dahil edilmiştir. Nakit akışı tablosunda ASU 2016-09 tashihini, vergi dışı gelir fazlası sınıflandırmasıyla ilgili olarak geriye dönük bir geçiş yöntemiyle uygulamayı seçtik. Sonuç olarak, önceki mali yılın ilk çeyreğinde nakit finans kaynağı olarak gösterilmiş olan 6 milyon dolarlık vergi dışı gelir fazlası şimdi işletme nakit akışı olarak sunulmaktadır.

Toplam nakit, hisse geri alımı sonrası 31 Mayıs 2016 itibariyle birinci çeyrekte adi hisse senedi piyasasından yapılan yaklaşık 66 milyon dolarlık 900 bin hisse civarındaki hisse geri alımı sonrası 2,12 milyar dolar oldu. 31 Mayıs 2016 itibariyle, şirket 500 milyon hisse geri alma programının yaklaşık 329 milyon dolarını kullandı.

Ertelenmiş Gelir: Birinci çeyrek sonunda şirketin toplam ertelenmiş gelir dengesi geçen yıla kıyasla yüzde 18’lik artışla 1,69 milyar dolar oldu. Döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklı toplam ertelenmiş gelirin pozitif etkisi geçen yılın aynı dönemine oranla 10 milyon dolar oldu. Sabit kur bazında ide toplan ertelenmiş gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 olacaktı.

Görünüm: Red Hat’in görünümünde mevcut ticari şartlar, döviz kurlarındaki durum ve beklenen 3scale Inc. satın almasının etkisi dikkate alınmıştır. Bütün yıl için:

  • Gelirin 2,380 milyar dolardan 2,420 milyar dolara artması bekleniyor.
  • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 14,3, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 23 olması bekleniyor.
  • Hisse başına (EPS) tamamen seyreltilmiş GAAP kazançlarının hisse başına yaklaşık 1,37 ila 1,41 dolar olması beklenmektedir. Hisse başına tamamen seyreltilmiş GAAP harici kazançların ise hisse başına 2,19- 2, 23 dolar olması bekleniyor. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı; çeyrek dönem başına 1 milyondan 2 milyon dolarlık diğer gelirlere, yıllık yüzde 27 fiili vergi oranına ve piyasada dolaşan 184 milyon dolarlık tamamen seyreltilmiş hisseye işaret etmektedir.
  • İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı aralığında beklenti 800 milyon dolardan 820 milyon dolara yükselmiştir.

İkinci çeyrek için:

  • Gelir görünümünün 587 milyon dolardan 593 milyon dolara artması bekleniyor.
  • GAAP faaliyet karının yaklaşık yüzde 13,4, GAAP-dışı faaliyet karının ise yaklaşık yüzde 22,8 olması bekleniyor.
  • Tamamen seyreltilmiş GAAP EPS kazançlarının hisse başına yaklaşık 0,31 dolar olması beklenmektedir. Tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS kazançlarının ise yaklaşık 0,54 dolar olması bekleniyor. Hem GAAP hem de hisse başına düşen GAAP-dışı olarak diğer gelirler tahmini 1 milyon ila 2 milyon dolardır. Hem GAAP, hem GAAP EPS dışı, tahmini yüzde 27 fiili vergi oranına ve piyasada dolaşan 184 milyon dolarlık tamamen seyreltilmiş hisseye işaret etmektedir.

GAAP’tan GAAP-dışına denkleştirme:

Tüm yıl GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 180 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin yıl sonuna tahmini etkisinin, yaklaşık 29 milyon dolarlık maddi olmayan aktiflerin amortismanının ve ticari birleşmelerden kaynaklanan 1 milyon dolardan az işlem maliyetlerinin çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. Tüm yıl için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç iskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 19 milyon dolarlık nakdi olmayan faiz giderlerinin ve yıllık tahmini yüzde 27 vergi oranı çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Buna ilaveten, tüm yılı için tamamen seyreltilmiş GAAP dışı EPS’de, tüm yıl tamamen seyreltilmiş GAAP EPS’deki hisseye dayalı tazminatla ilgili yaklaşık 15 milyon dolarlık vergi dışı gelir hariç bırakılmıştır.

İkinci çeyrek dönem için GAAP-dışı faaliyet karı beklentisi; yaklaşık 47 milyon dolarlık nakdi olmayan hisseye dayalı ödeme giderlerinin tahmini etkisinin, yaklaşık 8 milyon dolarlık maddi olmayan aktiflerin amortismanının ve iş birleşmelerine yönelik 1 milyon dolardan az işlem maliyetinin çıkartılması sonrası oluşturulmuştur. İkinci çeyrek dönem için tamamen seyreltilmiş GAAP-dışı EPS beklentisi ise önceki cümlede belirtilen giderlerin ve borç iskontosunun artışından kaynaklanan yaklaşık 5 milyon dolarlık nakdi olmayan faiz giderlerinin ve tahmini yıllık yüzde 25 vergi oranı çıkarılması sonrası oluşturulmuştur. Buna ek olarak, ikinci çeyrek tümüyle seyreltilmiş GAAP EPS’de, ikinci çeyrekteki tümüyle seyreltilmiş GAAP EPS içine dahil edilmiş olan hisseye dayalı tazminata yönelik tahmini 1 milyon dolarlık vergi dışı gelir hariç bırakılmıştır.


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir