VMware’ın vRealize Bulut Yönetim Platformu yenilendi


VMware

VMware, BT geliştiricileri ve yöneticilerinin hibrit bulut ortamlarında uygulamaları daha güvenli ve tutarlı bir şekilde ulaştırabilmeleri için entegre VMware vRealize bulut yönetim platformunda yaptığı geliştirmeleri duyurdu.

Yeni sürülen ürünler olan vRealize Operations 7.5, vRealize Network Insight 4.1, vRealize Automation 7.6 ve vRealize Suite Lifecycle Manager 2.1, özel ve hibrit bulutların daha geniş kapsamlı otomatik operasyon özellikleri ve gelişmiş programlanabilir yapılandırma kapasiteleri sunmak için bir arada çalışabiliyor.

VMware Yeni Uygulama Operasyonlarını ve Uyumluluk Özelliklerini Tanıtıyor
VMware vRealize Operations, uygulamalar üzerinden altyapıya otomatik operasyon yönetimi sunarak hibrit bulutların optimize edilmesini, belirli bir plan içinde yer almasını ve ölçeklendirilebilmesini sağlıyor. Bu işlemler sırasında operasyonel ve iş hedefleri, verimlilik kapasite yönetimi, proaktif planlama, akıllı düzeltme ve entegre uyumluluk göz önünde bulunduruluyor. VMware vRealize Operations 7.5 otomatik özelliklerin kapsamını geliştirerek müşterilerinin aşağıdakileri elde etmesine yardımcı oluyor:

Devamlı Performans Optimizasyonu: Bu sürüm operasyonel ve iş hedeflerini temel alan uygulama performansını daha da iyileştirmeyi hedefliyor. Hangi kısımların yeniden senkronize edileceğini, hangi alanların kullanılmayacağını belirleyen ve Depolama İlkesi Temelli Yönetim (SPBM) farkındalığına sahip; iş yükünü yeniden dengeleyen VMware vSAN kümelerinin hiper bütünleşik altyapı (HCI) performans optimizasyonunu tanıtıyor. Ek olarak platform, depolama hedef tanımını kullanan vSAN iş yüklerine yerleştirme optimizasyonu da sunuyor.

Verimlilik Kapasite Yönetimi: En Uygun kullanımla, proaktif planlama ve tedarikle maliyeti ve riskleri daha da azaltan bu yeni sürüm, talebe dayalı modellemenin yanında paylaştırma temelli kapasite yönetimi de sunuyor. Bu sürümde aynı zamanda yeni HCI maliyet faktörü ve vSAN kümelerinin artan kapasitelerinin yaratacağı etkiyi modellemek için daha geniş kapsamlı “olursa ne olur” senaryoları da yer alıyor. Ek olarak, bu sürüm VMware vSphere temelli özel bulutlarla VMware Cloud on AWS, AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud ve VMware Bulut Sağlayıcı Programı’na dahil ortak diğer bulutların maliyetlerini karşılaştıran “olursa ne olur” senaryoları da sunuyor. Müşterilerinin çoklu bulut yolculuklarında başarılı olmasına yardımcı olmayı hedefleyen bu entegre portföy, CloudHealth by VMware’le birleşerek çoklu bulut ortamları için tam görünürlük, optimizasyon ve yönetim sağlıyor.

Akıllı Düzeltme: Uygulamalardaki ve altyapıdaki sorunları önceden tahmin ederek, engelleyerek ve hızlıca gidermek için bu yeni sürümde ajan tabanlı uygulama ve işletim sistemi gözlemleme uygulama sorun giderme platformu olan Telegraf tanıtılıyor. Kullanıma hazır (OOTB) bir uygulama olan Telegraf, aynı zamanda ajan yaşam döngü yönetimi de sunuyor. Uygulama ve altyapı arasındaki ilişkiyi haritalandıran platform, performans ve erişilebilirlik sorunlarının sebebinin çok daha kısa sürede saptanmasını sağlıyor.

VMware vSphere için Entegre Uyumluluk Özellikleri: Bu sürüm, risk azaltmak, BT ve düzenleyici standartları güçlendirmek için VMware vSphere’a entegre uyumluluk ve otomatik kaydırma iyileştirme özellikleri sunuyor. Müşteriler aynı zamanda kritik kamu standartlarıyla vSphere uyumluluğunu ölçebiliyor. Bu özellik, özel uyumluluk standartlarında da kullanılabiliyor. Aynı zamanda kullanıma hazır iş yükleri ve vRealize Orchestrator entegrasyonuyla yapılandırma yönetimi de otomatikleştiriliyor. (Yeni özellikleri görmek için vSphere 6.7 Güncelleme 2 blog içeriğini okuyabilirsiniz).

Yeni Araştırmalar vRealize Operations’ın Müşterilerinin Tasarruf Yapmasını ve Verimliliklerini Artırmasını Sağladığını Gösteriyor

VMware, şirketlerin vRealize Operations’ı kullanıma alarak elde edebilecek potansiyel yatırım dönüşünü (ROI) araştırmak için Forrester Consulting’le iletişime geçerek kendilerinin Total Economic Impact™ (TEI) araştırması yapmasını istedi. Araştırma, okuyuculara vRealize Operations’ın potansiyel finansal etkisini değerlendirmelerini sağlayan bir çerçeve sunuyor.

Faydaları, maliyeti ve riskleri daha iyi anlamak için Forrester, uzun yıllar boyunca vRealize Operations kullanan 5 şirketle röportaj yaptı. vRealize Operations’ı hizmete almadan önce şirketler sınırlı performansla, sorun çözme aşamasında verimsizlikle ve boşa harcanan kapasiteyle uğraşıyordu. vRealize’ı hizmete alan şirketler, gelişmiş görünürlük, performans, kapasite optimizasyonu ve daha hızlı iyileştirme elde etti. Araştırmaya göre kurumlar aşağıdaki faydaları elde etti:

  • Akıllı düzeltme, gelişmiş görünürlük ve hızlı raporlama sayesinde verimlilikte yüzde 30 artış. Sanal ortamlarda olanları tahmin etmek, sorunları önlemek ve gidermek için metriklerle ilişki kuruyor ve verileri kaydetmek için gelişmiş analitikleri kullanıyor.
  • İş yüklerini otomatik olarak dengelemek ve hatalardan kaçınmak için tahmine dayalı analitik kullanan kapasite optimizasyonu sayesinde donanım harcamalarında yüzde 20, depolama harcamalarında da yüzde 10 azalma.
  • Müşterilerin iş hedeflerine bağlı olarak yazılım lisanslarını birleştirmesini veya ayırmasını sağlayan iş yükü dengelemesini ve ana bilgisayar tabanlı iş yükü yerleşimini otomatikleştirmesini sağlayan sürekli performans optimizasyonu işlevi sayesinde veri tabanı yazılım lisanslama maliyetinde yüzde 50 azalma.
  • Planlanmayan arıza sürelerinde yüzde 93 azalma. Operasyonel ve iş hedeflerine bağlı olarak sürekli performans optimizasyonunu uygulayarak, kaynak kullanımını optimize ederek, kapasitenin yetersiz kaldığı yerleri tespit ederek ve sorunları proaktif olarak çözerek müşterilerinin ortamlarını optimize etmesine ve erişilebilirliklerini iyileştirmesine yardımcı oluyor.

0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir