Selçuk Saraç – Röportaj


Bu yıl kurduğunuz Spaceman Ventures şir­keti ile yatırımları yönetiyorsunuz. Sadece Teknoloji ve Saas alanlarında yatırımcı ve hızlandırıcı görev üstleneceğinizi belirti­yorsunuz, bu konuda neler söyleyebilirsi­niz?

Spaceman yeterince ciddi olan yatırım-fi­nans dünyasında biraz daha eğlenceli görü­necek işlere ilgi duyan bir yapılandırma. Önümüzdeki aylarda bu konuda daha fazla haber ve detay paylaşabiliyor olacağım fakat şimdilik teknoloji alanında yatırım ve kuluçka görevi üstleneceğini söylemem gerekiyor…

Spaceman Ventures üzerinden ilk yatırım başvurularını ne zaman kabul etmeye başlayacaksınız? Girişimciler size nasıl ve ne şekilde ulaşabilirler? Yatırım desteği almak isteyen girişimcilerin nelere dikkat etmesi ve projelerini size nasıl sunmaları­na dikkat ediyorsunuz?

Öncelikle başvuru için bir sınır veya zaman yok.Şu anda web sitemizden veya e-mail adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Gün­de ortalama 5-10 arasında farklı kişi/firma ve fikir görmekteyim, değerlendirirken öncelikle işin bizim ilgil alanımız içinde yer alıp alma­dığına bakıyoruz, sonrasında işin ne derece yapılabilir olduğu geliyor, ardından girişim­cinin işe karşı deneyim ve ilgisi, tamamlayıcı alanlardaki bilgi ve deneyimleri geliyor…

Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğiniz Hos­ting Festivali etkinliği ile belirli aralıklarla çeşitli illerde konferanslar ve workshop ‘lar gerçekleştiriyorsunuz. Hosting Fes­tivali ile amaçladıklarınız nelerdir ve bu amaçların gerçekleştirilmesi konusunda şirket temsilcilerine düşen görevler neler­dir?

HF içerisindeki asıl hedef sektörü daha sosyal daha haraketli hale getirebilmek. Bu konuda özellikle yurtdışındaki örnekleri süre­kli takip ediyor ve özlemle izliyordum. Geçtiği­miz yıllarda sektörün gelişimi ile birlikte gerek müşteri gerekse sektör profesyonellerinin artması sayesinde ülkemizde de benzer bir projenin yapılabileceğini düşünerek kolları sı­vadık. Şu anda yılda 4 adet, toplamda 8-9 bin kişiye dokunarak kabaca 1100 kişinin katıldığı bir organizasyon haline geldik diyebilirim.

İstanbul’daki yeni organizasyonumuzda 1. yılını doldurduğumuz HF’nin yeni dönemde nasıl ilgi göreceğini birlikte izliyor olacağız…

Sektör profesyonellerine, şirket yönetici ve sahiplerine düşen görev derken şahsi önerim daha sosyal ve aktif olmaları. Sektör zaten ye­terince teknik insanlardan oluşuyor, bu teknik insan yapısı maalesef sosyallikten mahrum. Bu nedenle teknik haricinde şirketlerin diğer birimleri olan satış, pazarlama, hukuk gibi konularda faaliyet yürütmelerini öneriyorum. Kendilerine düşen görev şirketlerini daha iyi ve daha kaliteli hale getirmek. Biz HF ile bu konuda elimizden geldiğince tecrübelerimizi paylaşmaya çalışıyoruz…

selcuk sarac
selcuk sarac

Hosting Festivali, önümüzdeki dönemde ne şekilde ilerleyecek ve gelişecek. Etkin­liği daha fazla kişiye ulaştırmak ve organ­nizasyon konusunda farklı plan ve proje­leriniz var mı?

HF şuan için 8-9 bin profesyonele dokuna­rak kabaca 1100 farklı kişinin katılımını almış durumda. Önümüzdeki 1-2 yıl bu şekilde katılımı ve birlikte olabileceğimiz daha fazla profesyoneli aramıza katmaya çalışacak.

Sonraki dönemlerde biraz sektörün ihti­yaç ve beklentilerine göre bunu geliştirmeyi düşünüyoruz.

Sadece Hosting satışı ardından 2 yıl sonra geçtiğimiz ay Radore Veri Merkezi’ne %16 oranında ortak olarak sektörde gündeme geldiniz. Veri merkezi sektöründe SH ile tamamlayamadığınız hedefleriniz oldu mu, sizi tekrar veri merkezi sektöründe yatırım yapmaya iten sebepler nelerdir?

Doğruyu söylemek gerekirse Telecity satışın­daki asıl hedeflerim kendi kurduğum şirketi daha büyük ve bölgesel bir güç haline getirebilme­kti. Bu konuda Telecity’nin hedefleri sebebi ile başarılı olamadığımız gibi benden sonraki dö­nemdeki şirketin durumu zaten ayrılmamın ne derece doğru bir karar olduğunu kanıtlamakta. Yani 3-4 yıl önce belirlediğim şahsi hedeflerim halen eksiksiz durmakta. Ne benimle ne bensiz Telecity’nin bu hedefleri gerçekleştiremeyeceğini söylemek yanlış olmaz.

Radore konusu aslında benim için de süpriz oldu, geçtiğimiz mayıs ortasına kadar bu konuda bende bir plana sahip değildim. Biraz hızlı ge­lişen bir süreç sonrasında ortak olabilme şansını yakaladım.

Radore içerisindeki hedeflere gelince elbette gönlümden bu hedefleri gerçekleştirmek var, fakat mevcut ortaklarımızıda düşünürsek onlarla birlikte karar alarak haraket etmemiz gerektiği­ni söylemek daha doğru olacaktır. Ama kabaca veri merkezi sektöründe Radore ile daha aktif ve daha değerli işlere imza atacağımızı söylemek yanlış olmayacaktır.

Yeni yatırımlar geliyor mu, hangi sektörlere veya ne tür projelere yatırım yapmayı planlı­yor/hedefliyorsunuz?

Elbette, yatırım işi böyle bir süreç, biraz uyuş­turucu etkisi var. Yeni yatırımlar tarafında ilerliyor olacağız, bu konuda teknoloji alanı ana alanımız olacak, ülkemizde üretilerek global pazarı he­defleyebilecek ve uygulanabilecek her tür iş ilgi alanımda diyebilirim.

Bundan sonra yeni yapacağınız yatırımları melek yatırımcı kimliğinizle mi yoksa Space­man Ventures şirketiniz ile mi yapmayı plan­lıyorsunuz?

Aslında bunun çok önemi yok, Spaceman bi­raz okul yapısına sahip. Mevcut yatırımların bece­risi, gelecek yatırımların başarısını destekleyerek ilerleyeceğinden genel kurgu ve işletme mantığı olarak orta ve uzun vadede bir fon yapılanması­na döneceğimizi söyleyebilirim.

IT sektöründe yer alacak girişimcilere birkaç öğüt vermeniz gerekirse bunlar neler olurdu?

Bu konuda aslında tüm girişimcilere söylenen standartları tekrar etmek daha doğru olacaktır. Öncelikle tüm işe hakim olmanız gerekiyor, yani ne iş yaptıgınızı bilmeniz gerek. Birinci dakikadan %100 bilmeniz mümkün olmayabilir ama adım adım %110 hakim olacak kadar hevesli ve işinizi sevmeniz şart.

Yine bir diğer nokta, işe ayırdığınız zaman ve kaynaklar. Yani geleceğinizi şekillendirecek bu işlere ne kadar kaynak ve zaman ayıracaksınız bu çok önemli bir nokta. Haftada 1 gün ile işe girişil­mez, %100 zamanınızı bu işe yatırmalısınız.

IT sektörüne özel olarak ek önerim sadece te­kniğe değil, şirketin diğer birimlerine de gereken özeni göstermeniz. (finans, pazarlama, satış…) Bu alanları boş bırakmamanız ve eksiksiz o alanlar­daki işleri yapmanız gerekiyor ki şirket sağlıklı büyüyebilsin, gelişebilsin…

Ve en önemli nokta, profesyonel destek almanız gerektiğinde çekinmeden, ödeyeceğiniz parayı düşünmeden destek almaya çalışın.

Her işin uzmanı olamazsınız, her alanda akra­ba veya arkadaşlar sizin için doğrusunu yapmak istesede eksiksiz veya sağlıklı olarak size yardımcı olamayabilirler, bu yüzden güvenilir, kaliteli danış­manlardan dış destek almayı unutmamalısınız…

Dünyada yürütülen süreçlerde hosting sek­törü ve veri merkezi sektörü ne durumda? Ülkemizde neler yaparsak bu alanda daha hızlı büyüme ve sektöre fayda sağlanabilir?

Bu konuda ana sorun telekom sektöründe­ki regulasyon ve denetim konularının yarattığı haksız rekabet ortamı diye düşünüyorum. Bir şekilde sektördeki regülatif ortam oturur ve in­ternet-alt yapı sağlayıcılarının sayısını arttırabilir­sek (bunu hosting sektörü için değil genel olarak telekom sektörüne atıfla iletiyorum), sektörde büyük ve orta boy şirketlerin hosted servis ihti­yaçlarının dış kaynak kullanımları ile sağlanmaya başlayacağına inanıyorum.

Bu da hosting ve veri merkezi sektörünün 30-40 kat büyümesi anlamına geliyor, şu andaki ülkemizin IT harcama boyutunu düşünürsek.

Buna ek olarak sektör profesyonellerinin web ve e-mail hosting gibi dar bir alana sıkışmak yeri­ne, ufak ve orta boy işletmelerin gerçekte nelere ihtiyaç duyduğunu analiz ederek yerel ve bölge­sel olarak bu alanlara ürün/hizmet geliştirmeleri­nin doğru olacağına inanıyorum.

Yukarıdaki düşüncelerim dünyanın genel ge­lişimine paralel ama hem Hosting Festivali hem de diğer sunumlarımda sürekli üzerinde dur­duğum satış ve pazarlama konularını atlamamak gerek.

Ürün ve hizmetlerin tamamını geliştirmek tek başına yetmeyecek, sektörümüzdeki şirketlerin pazarlama ve satış alanında en az teknik alana yaptıkları yatırım kadar zaman ve maddi kaynak aktarmalarının önemini bir kez daha belirtmek istiyorum.


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir