VMware Üçüncü Çeyrekte 1,78 Milyar Dolar Gelir Elde Etti


Portföy performansının gücünü finansal sonuçlara yansıtan VMware’in yıldan yıla gelir büyüme oranı %6 arttı ve üçüncü çeyrekte 1,78 milyar dolar gelir elde etti. Üçüncü çeyrekte duyurulan VMware Cross-Cloud Architecture çözümü ve bulut konusunda geliştirilen yeni iş birlikleri VMware müşterilerine en eksiksiz ve en yetenekli hibrit bulut çözümlerini sunuyor.

Bulut altyapısı ve kurumsal mobilitede lider VMware, Inc. (NYSE: VMW), 2016’nın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı:

  • Üçüncü çeyrekte gelirler 1,78 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2015’in üçüncü çeyreğine kıyasla %6 oranında artış sağlandı.
  • Üçüncü çeyrekte lisans gelirleri 691 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2015’in üçüncü çeyreğine kıyasla %1 oranında artış sağlandı.
  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında üçüncü çeyrekte net gelir 319 milyon dolar ya da seyreltilmiş hisse başına 0,75 dolar olarak gerçekleşirken, 2015’ün üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 256 milyon dolar net gelir ya da seyreltilmiş hisse başına 0,60 dolara kıyasla %25 artış sağlandı. Üçüncü çeyrekte genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışı net gelir 485 milyon dolar ya da seyreltilmiş hisse başına 1,14 dolar olarak gerçekleşirken 2015’in üçüncü çeyreğindeki seyreltilmiş hisse başına 433 milyon dolar ya da  seyreltilmiş hisse başına 1,02 dolar miktarlarına kıyasla %12 oranında artış sağlandı.
  • Üçüncü çeyrekte genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri işletme geliri 381 milyon dolar olarak gerçekleşirken geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17 oranında artış sağlandı. Üçüncü çeyrekte genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri dışında işletme geliri 592 milyon dolar olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 oranında artış sağlandı.
  • Üçüncü çeyrekte işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışı miktarı 620 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çeyrekte serbest nakit akışı 590 milyon dolardı.
  • Nakit, nakit eşdeğeri ve kısa vadeli yatırımlar 8,25 milyar dolar olarak gerçekleşirken 30 Eylül 2016 itibarıyla kazanılmamış gelirler 5,09 milyar dolar oldu.
  • Toplam gelirlere ilave olarak toplam kazanılmamış gelirlerdeki ardışık değişim yıldan yıla %13 arttı.
  • Lisans gelirlerine ilave olarak kazanılmamış gelirlerdeki ardışık değişim yıldan yıla %9 arttı.

VMware CEO’su Pat Gelsinger, sonuçlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Üçüncü çeyreğe ait son derece iyi olan finansal sonuçlarımız VMware’in müşterilerine stratejik değer sunmadaki gücünün bir yansıması niteliğindedir. Sektörün en eksiksiz ve yetenekli hibrit bulut çözümü Cross-Cloud ArchitectureTM  ile müşterilerimize uygulamalarını özel, genel ve hibrit bulutlarında çalıştırma imkânını sunuyoruz.”

VMware CFO’su ve Başkan Yardımcısı Zane Rowe ise şu görüşü paylaştı: “Gelir ve işletme kârı öngörülerimizin dengesini genişleten Q3 finansal performansımızdan çok memnunuz.  Şirketimizin büyümesini sağlayacak, geniş çeşitlilikteki ürün portföyümüzü genişletmeyi sürdürüyoruz.”


0 Yorum Mevcut

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir